កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៩​ ក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរថាយហ្គឺរ និងSOKHA HOTELS & RESORTS បានចុះកិច្ចសន្យា រយះពេល១ឆ្នាំនៃភាពជាដៃគូរសហការឧបត្ថម្ភជាផ្លូវការសំរាប់រដូវកាលថ្មី២០១៩។​

SOKHA HOTELS & RESORTS ឡូហ្គូ នឹងមានវត្តមាននៅលើដៃអាវខាងឆ្វេង នៃឯកសណ្ឋានផ្លូវកាលរដូលកាលថ្មី២០១៩     របស់ ក្លឹបបាល់ទាត់ អង្គរថាយហ្គឺរ។ ក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរថាយហ្គឺរ នឹងស្នាក់នៅ SOKHA HOTELS & RESORTS ក្នុងការប្រកួត MCL 2019 ក្រៅទឹកដីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

SOKHA HOTELS & RESORTS ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2004។ សព្វថ្ងៃនេះ SOKHA HOTELS & RESORTS មានសណ្ឋាគារចំនួនប្រាំពីរ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តកំពត និងខេត្ត ព្រះសីហនុ។ ក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិករបដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជា SOKHA ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីសេវាកម្មលំដាប់ផ្កាយ 5 នៅកម្ពុជា។

On Wednesday, February 13, 2019, Angkor Tiger FC and SOKHA HOTELS & RESORTS have signed as official sleeve sponsor of 2019 season. SOKHA HOTELS & RESORTS logo will be on the left arm side of the new 2019 official uniform of Angkor Tiger FC. Angkor Tiger FC also will stay at SOKHA HOTELS & RESORTS in the official away matches to be held in Phnom Penh in 2019 MCL. SOKHA HOTELS & RESORTS was established in 2004. Today, SOKHA HOTELS & RESORTS has seven hotels properties located in Phnom Penh, Siem Reap, Kampot and Sihanoukville. As the largest Cambodia Hospitality Operator, SOKHA HOTELS & RESORTS is well known of its 5-star hotel in Cambodia.

Official Website: https://www.sokhahotels.com.kh/

Please give it a thumbs up

Get the latest information