ក្នុងឆ្នាំ 2022​​ នេះក្លិបបាល់ទាត់ Angkor Tiger សូមធ្វើការជូនដំណឹងនូវកម្មវិធី “POCARI SWEAT Japan Youth Dream​Challenge”
ដើម្បីគាំទ្រដល់ក្តីស្រមៃរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយកម្មវិធីនេះមានការសហការជាមួយ
ក្រុមហ៊ុន Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd, Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co., Ltd និង ក្រុមលីគកំពូលជប៉ុនទី២
TOKUSHIMA VORTIS

 

 

  • ពត៌មាន

កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនា និង ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022 នៅទីតាំងចំនួនបីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
(ខេត្តសៀមរាប រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង) សម្រាប់យុវជនដែលមានអាយុពី ១៤ ទៅ ១៥ ឆ្នាំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។
ការធ្វើតេស្តលើកទី១ នឹង ធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
សម្រាប់ខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែកក្កដា និងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០​ ខែកក្កដា។
ហើយការ​ជ្រើស​រើស​ចុង​ក្រោយ​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​នៅ​ពាក់
​កណ្តាល ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។ គម្រោងខាងលើនេះគឺមានឈ្មោះជាភាសាឡាតាំង ថា
‘POCARI SWEAT Japan Youth Dream Challenge’ ពួកយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំង
របស់ពួកយើងដើម្បីគាំទ្រជំរុញដល់ផ្នែកកីឡា និងសមត្ថភាពកីឡាបាល់ទាត់ ហើយពួកយើងនឹងជួយគាំទ្រនូវផ្នែកសុខភាព
ក៍ដូចជារបបអាហារ និងការខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក្នុងប្រទេសជប៉ុន ជាមួយនឹងការគាំទ្រយ៉ាងល្អបំផុត
ដោយមានការសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនទាំងបួនដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

 

  • គោលបំណង

បាល់ទាត់​ជា​កីឡា​ដែល​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា។ ពួកយើងមានគោលបំណងផ្តល់នូវការបង្កើនភាពក្លាហាន
ដើម្បីបោះជំហានទៅមុខក្នុងការបង្កើតនូវឱកាសប្រកួតប្រជែងជាសកលដោយស្មើភាពគ្នាសម្រាប់យុវជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។
កីឡាករដែរត្រូវបានជ្រើសរើស និងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង ចង់អោយពួកគាត់មាន ក្តីសុបិន និងក្តីសង្ឃឹមជាច្រើនដើម្បី
ឈានទៅមុខជំហាន ដំបូង។

 

  • តួនាទីសំខាន់ផ្សេងៗ

ក្លិបបាល់ទាត់​ Angkor Tiger ក្នុងនាមជា​ក្រុម​បាល់ទាត់​អាជីព​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​លីគ​កំពូល​កម្ពុជា ព្រមទាំងបុគ្គលិក
និងកីឡាករនឹងទទួលខុសត្រូវលើការជ្រើសរើសយុវជនដោយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទៅលើបាល់ទាត់ ក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនាៗក្នុងស្រុក ។

ក្រុមហ៊ុន​ Otsuka Pharmaceutical, Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co., Ltd. ដែលជាអ្នកចែកចាយ POCARI SWEAT
នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការគាំទ្រផ្នែក សុខភាព ក៍ដូចជាជីវជាតិ និងការខ្សោះជាតិទឹក រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌
និងការគាំទ្រពេញទំហឹងសម្រាប់គម្រោងមួយនេះ។

ចំណែកឯ TOKUSHIMA VORTIS នឹងទទួលការគាំទ្រក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ នៅប្រទេសជប៉ុន។

ចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់សម្រាប់ការចុះឈ្នោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ: https://forms.gle/6soDuBSLj9W5M8MM7

 

Angkor Tiger FC, together with Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Otsuka Nutraceutical (Thailand)

Co. Ltd., Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co., Ltd. and TPLUSHIMA VORTIS, Inc. will jointly

implement the “POCARI SWEAT Japan Youth Dream Challenge” in 2022.

 

  • Project Outline

Tryouts will be held in June and July 2022 at three locations in Cambodia (Siem Reap, Phnom

Penh, and Battambang) for youths aged 14 to 15 years old from all over Cambodia.

The first round of testing will be held in Battambang on Sunday June 26, Siem Reap on Sunday

July 3, and Phnom Penh on Sunday July 10.

The final selection will be held in Siem Reap in the end of July.

 

Two Cambodian players who pass the final selection will be awarded the right to participate in a

two-week training camp with TOKUSHIMA VORTIS U15 Junior Youth Team. The travel period is

expected to be around October/November 2022.

 

The project will be named POCARI SWEAT Japan Youth Dream Challenge, and will be

provided and implemented in Cambodia and Japan with full support from these four companies,

taking advantage of their respective strengths, including support for football ability improvement

and health support such as nutrition and dehydration.

 

  • Objective

To create equal opportunities for youths across Cambodia to take on global challenges in

Cambodia, where football is the most popular sports and to provide youths across Cambodia, as

well as the selected players and those around them, with many dreams, hopes, and the courage

to take the first step forward.

 

  • Main Roles

Angkor Tiger FC, as a professional football team in the Cambodian Premier League, is responsible

for local knowledge, overall promotion, and selection by our team staff and players.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. and Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co., Ltd., the Cambodian

distributor of POCARI SWEAT, will be responsible for health supports such as nutrition and

dehydration, business experience in Japan, exchange program, and overall support for the

project.

TOKUSHIMA VORTIS will provide support for football and exchange program in Japan.

For online registration: https://forms.gle/6soDuBSLj9W5M8MM7

 

[ទំនាក់ទំនងដើម្បីសាកសួរពីព័ត៌មាន]

Angkor Tiger Football Club Co., Ltd

​អ្នកទទួលបន្ទុក៖ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ (ស៊ីណូដា)

អ៊ីមែល៖ shinoda.yusuke@angkor-tiger.com

Please give it a thumbs up

Get the latest information