ផ្លូវការ៖ ក្លិបបាល់ទាត់ទាត់ អង្គរថាយហ្គឺរ សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ក្លិបបាល់ទាត់អង្គរថាយហ្គឺរ បានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយកីឡាករ ភាព ចាន់ដេវីត ដើម្បីបញ្ចប់កុងត្រា។ កីឡាករ ភាព ចាន់ដេវីត បានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់អាជីពជាកីឡាករបាល៉ទាត់របស់ខ្លួនជាមួយក្លិប ដោយមូលហេតុរូបគេមានបញ្ហារបួសជង្គង់ និងមានការបារម្ភខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងនៅពេលខាងមុខ។

ក្លិបបាល់ទាត់ អង្គរថាយហ្គឺរ សូមជូនពរកីឡាករ ភាព ចាន់ដេវីត ជួបប្រទះតែសេចក្ដីសុខ និងជោគជ័យគ្រប់ភារៈកិច្ចនាពេលអនាគត។

Please give it a thumbs up

Get the latest information