ការបំពេញជាតិទឹកវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កីឡាករក្នុងការរក្សាការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណអាហារូបត្ថម្ភនិងសម្រាកដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលឈានដល់គោលដៅ។ លើកនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីរបៀបដែលអត្តពលិកគួរយល់ដឹងពីជាតិទឹកដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល។

INDEX
1.នៅក្នុងការលេងកីឡាគ្រប់ទម្រង់ណាមួយជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួននឹងត្រូវបាត់បង់លើសពី ២%
2.ការខ្វះជាតិទឹកនៅក្នងរាងកាយវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់លេង
3.វិធីសាស្រ្តក្នុងការថែរក្សាជាតិទឹកក្នុងរាងកាយ
4.តើវិធីសាស្រ្តណាខ្លះដើម្បីជួយដល់ការថែរក្សាជាតិទឹកក្នងរាងកាយ?

1. នៅក្នុងការលេងកីឡាគ្រប់ទម្រង់ណាមួយ ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួននឹងត្រូវបាត់បង់លើសពី ២%

រាងកាយមនុស្សយើងជាទូទៅមានជាតិទឹកក្នុងខ្លួនប្រមាណ ៦០% ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅ​ នឹងរាងកាយកីឡាករ ឬអត្តពលិក អ្នកដែលហាត់ប្រាណទៀងទាត់ គឹមានការផ្ទុកជាតិទឹកខ្ពស់ជាងមនុស្សទូទៅ។ ទឹកក្នុងរាងកាយ (សារធាតុរាវក្នុងរាងកាយ) ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវិតដូចជាការផ្តល់អុកស៊ីសែននិងសារធាតុចិញ្ចឹមដល់កោសិកាការនឹង បែកញើសដើម្បីបញ្ចេញកំដៅក្នុងរាងកាយនិងរក្សាសីតុណ្ហភាពរាងកាយឱ្យថេរ។

ក្នុងពេលលេងកីឡា អ្នកនឹងបែកញើសច្រើនជាងធម្មតា នោះជាតិទឹកពីរាងកាយបាតបង់ ហើយបើអ្នកមិនបំពេញជាតិទឹកទេ វាប៉ះពាល់ដល់ទម្រងលេងរបស់អ្នក។ ជាពិសេសប្រសិនការបាត់បង់ជាតិទឹកលើសពី ២% វាអាចនាំឱ្យទម្រង់លេងធ្លាក់ចុះ។

បរិមាណនៃការបែកញើសអំឡុងពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណវានឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើបរិយាកាសនិងអាំងតង់ស៊ីតេនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ប៉ុន្តែទឹកក្នុងរាងកាយចំនួន ២លីត្រអាចបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងដែលស្មើនឹង ៤% សម្រាប់មនុស្សដែលមានទំងន់ ៥០គីឡូក្រាមដែលជាស្ថានភាពខ្វះជាតិទឹកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់។

ទោះបីជាអ្នកហ្វឹកហាត់ខ្លាំងក៏ដោយប្រសិនបើមិនបំពេញជាតិទឹកបានល្អ វាក៏មិនអាចបង្ហាញទម្រង់លេងនឹង សក្តានុពលពិតរបស់អ្នកបានទេ។

2. ការខ្វះជាតិទឹកនៅក្នងរាងកាយវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់លេង

ការខ្វះជាតិទឹកអាចបណ្តាលឱ្យរមួលសាច់ដុំជើងរឹងឈឺក្បាលវិលមុខនិងបាត់បង់ចំណង់អាហារ។ ជាលទ្ធផលកីឡាករនឹងមិនអាចបញ្ចេញសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេបានទេដោយសារតែការផ្តោតអារម្មណ៍ខ្សោយនិងដំណើរការមិនបានល្អ។ លើសពីនេះការខ្វះជាតិទឹកនឹងបណ្តាលឱ្យមានរបួសណាមួយកើតឡើង។

3. វិធីសាស្រ្តក្នុងការថែរក្សាជាតិទឹកក្នុងរាងកាយ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដែលអ្នកគូរដឹងដើម្បីការពារការខ្វះជាតិទឹក។

  • ថ្លឹងទម្ងន់ខ្លួនអ្នកមុននិងក្រោយពេលហ្វឹកហាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការខ្វះជាតិទឹក

រឿងសំខាន់សម្រាប់រក្សាទម្រង់លេង គឺគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់អ្នកដើម្បីកុំឱ្យវាកើនឡើងឬថយចុះជាង ២ % មុននិងក្រោយពេលហ្វឹកហាត់

ឧទាហរណ៍ កីឡាករដែលមានទំងន់ ៧០ គីឡូក្រាម -២% = ៦៨.៦ គីឡូក្រាម + ២% = ៧១.៤ គីឡូក្រាម

  • ពិនិត្យមើលបរិមាណនៃការខ្វះជាតិទឹកតាមពណ៌ទឹកនោម ប្រសិនបើទឹកនោមរបស់អ្នកមានពណ៏លឿង អ្នកអាចនឹងខ្សោះជាតិទឹកហើយវាគឺសំខាន់ក្នុងការបំពេញជាតិទឹកភ្លាមៗ។
  • ស្ងួតមាត់ដោយមិនសូវស្តោះទឹកមាត់

ស្រេកទឹកគឺជារោគសញ្ញាដំបូងនៃការខ្សោះជាតិទឹកហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបំពេញជាតិទឹកភ្លាមៗនៅពេលស្រេកទឹក។

លើសពីនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបំពេញជាតិទឹកឱ្យបានញឹកញាប់មុនពេលអ្នកស្រេកទឹក។

4. តើវិធីសាស្រ្តណាខ្លះដើម្បីជួយដល់ការថែរក្សាជាតិទឹកក្នងរាងកាយ?

វាចាំបាច់ក្នុងការបំពេញបន្ថែមទឹក (សារធាតុរាវ) ដែលបាត់បង់ពីរាងកាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ទោះបីជាអ្នកមិនបែកញើសក៏ដោយ ក៏រាងកាយរបស់អ្នកបាត់បង់ជាតិទឹកដែរហើយទឹកក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក (សារធាតុរាវក្នុងរាងកាយ) មិនត្រឹមតែមានជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានជាតិអុីយុងផងដែរ។

ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផឹកទឹក មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ភេសជ្ជៈដែលមានកំហាប់អ៊ីយ៉ុងសមស្រប ក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះការបំពេញជាតិទឹក។

នោះគឺ POCARI SWEAT ដែលមានផ្ទុកអ៊ីយ៉ុងក្នុងលក្ខណៈសមតុល្យល្ អហើយរាងកាយស្រូបយកជាតិទឹកមានល្បឿនលឿនហើយពេលវេលាដើម្បីរក្សាជាតិទឹកក្នុងរាងកាយមានរយៈពេលយូរ ដូច្នេះវាគឺជាភេសជ្ជៈល្អបំផុតសម្រាប់បំពេញជាតិទឹក។

នៅក្នុងការពិសោធន៍មួយដែលមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អចំនួន ៩ នាក់បានខ្សោះជាតិទឹកដោយ ៤% នៃទំងន់រាងកាយរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកផឹក“ ទឹក” និង“ ប៉ូការីស្វិត” អ្នកដែលផឹក POCARI SWEAT បញ្ជាក់បានថា អាចបានបំពេញជាតិទឹកឆាប់រហ័សចូលទៅក្នុងខ្លួនមុនបានលឿន។

ក្រៅពីនេះវាត្រូវបានបង្ហាញថា POCARI SWEAT គឺជាភេសជ្ជៈដែលអាចបំពេញបន្ថែមជាតិទឹកដែលបាត់បង់ដោយការបែកញើសនិងជាតិអ៊ីយ៉ុង។

Please give it a thumbs up

Get the latest information